+90 (312)502 11 99 +90 (312)502 11 89 Altay Mah. Söğüt Cad. 14/106 Eryaman - Etimesgut / ANKARA
Hizmetlerle ilgili teklif almak ister misiniz?
Teklif Al

EĞİTİM

Tüm Metropol Güvenlik AŞ personeli, düzenli olarak, kurum içi ve dışı teorik ve pratik eğitime tabi tutulmaktadır.

Temel Eğitim

 • Metropol Güvenlik AŞ’nin Teşkilat Yapısı
 • 5188 Sayılı Kanun ile Tanınan Görev ve Yetkiler
 • Çalışma Koşulları
 • Metropol Güvenlik AŞ İmkan ve Kabiliyetleri
 • Kalite Yönetimi ve Müşteri Odakları Hizmetler

Meslek İçi Eğitim

 • Görünüş (Kılık-Kıyafet-Teçhizat)
 • İletişim
 • Davranış Özellikleri ve Halkla İlişkiler
 • Gözetim, Denetim ve Kontrol Hizmetleri
 • Toplumsal Olaylarda Alınacak İlk Tedbirler
 • İlk Yardım Eğitimi
 • Yangın, Deprem ve Doğal Afetlerde Alınacak Önlemler
 • Adli Olaylarda Yapılacak İşlemler
 • İç Disiplin Mevzuatı
 • Yazışma Tutanakları ve Raporlar
 • Elektronik Cihazlar ve Kullanım Esasları
 • Olağanüstü Hallerde Hareket Tarzları
METROPOL GÜVENLİK AŞ PERSONELİ ÇALIŞMA ESASLARI

 1- GÖREV

         Hukuk kurallarına, toplum, değerlerine uygun, olarak özenle ve sadakatle her türlü kötü niyetli fiil ve teşebbüslere karşı önleyici tedbirler alarak caydırmak, görev yerinin huzur ve güven içinde bulunmasını sağlamak, gözetim ve kontrol hizmetlerini yürütmek giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak.

        Koruma ve güvenliği sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyalarını X ray cihazından veya benzeri güvenlik sisteminden geçirmek.

        Yangın, deprem gibi doğal afet durumlarında ve imdat istemesi gerekli hallerde görev alanındaki işyeri ve konutlarda derhal genel kolluktan yardım istemek acil servis yada itfaiye birimlerini çağırarak olay yerinde ilk müdahaleyi yapmak, suç unsuru teşkil eden bir olay söz konusu ise suçluyu yakalamak, suç delilleri veya delil olabilecek nitelikteki her şeyi koruma altına almak kendinden ve meraklı olan kalabalıklarda korumak.

        2- VARDİYA DÜZENİ

        Görevli bulunduğu noktada 24 saat esasına göre vardiyalı hizmet vermek.

        3- PERSONELDE BULUNACAK EKİPMAN

         Görev yerinin özelliklerine göre ve komisyon kararlarına uygun kalmak şartları ile ateşli silahlar, izinli üniforma, kimlik kartı, lastik coplar, telsiz, el feneri, kelepçe, biber gazı gibi teçhizatları görevi süresince üzerlerinde taşır.

        4- ZOR KULLANMA

        Özel güvenlik personeli, nefsi müdafaa haricinde ve konusu suç teşkil eden bir olayın failinin yakalanmasında suçüstü durumları haricinde kesinlikle zor kullanmayacaktır. Yukarıda sayılan ve önceden izinleri alınmış teçhizatlar dışında kesinlikle kesici delici alet, yanıcı madde vb. taşıyamaz, bulunduramaz.

        5- İLETİŞİM

        Sorumlu güvenlik görevlisi görev anında mevcut ve olası durumlar hakkında, hizmeti daha etkin yürütebilme amacıyla merkeze çevrim yapmalı uyanık olduğu nu gösterecektir ayrıca kurumsal telefon hatlarını ve telsizi etkin kullanabilmek amacıyla dönem dönem eğitimler yapılacaktır.

       6- KAYIT  TUTMA

        Görev yerinde bulunan vardiya defterine, meydana gelen ve tutanak tutulan tüm olaylar kayıt edilerek merkez bilgilendirilecektir. Ayrıca görev devir teslim saatli olarak kayıt altına alınacaktır.

       7- İHBAR

           Görevde her personel şüphelendiği tüm durumlar hakkında kendisi yorumlamadan üstlerine bilgi vermeye ve deftere kayıt etmekle yükümlüdür.

       8- KİMLİK TAŞIMA

       Güvenlik görevlileri görev alanı ve süresi içinde herkes tarafından görülebilecek şekilde kimlik kartlarını taşımak zorundadır.

       9- GÖREVİ İHMAL

       Görevli olduğu bölgede uyumak uyuklamak yetkililere ve misafirlere uygunsuz ve kaba davranmak, görevi savsaklamak veya görev yerinden izinsiz ayrılmak devriye hizmetlerini aksatmak ve işyerlerinde genel ahlak ve görgü kuralları dışında uygunsuz durumlarda olmak. Bütün bu sebeplerden dolayı iş akdinin feshi ve tazminat ödeme zorunluluğu ile tüm sebeplerden doğabilecek maddi zararların mesuliyeti güvenlik görevlisine aittir. Yukarda sayılan nedenlerden dolayı herhangi bir aksaklığa mahal veren güvenlik görevlisi hakkında yasal işlem ve sözleşme ve iş kanunları çerçevesinde işlem yapılır.

       10- TEMİZLİK

      Görev yerleri daima temiz tutulur temiz olarak teslim edilir ve aynı şekilde teslim alınır. Temiz olmayan ve bakımsız ve ütüsüz olarak kesinlikle görev icra edilmeyecektir.

        11- GÖREV DEVİR TESLİM

       Görev bitiminde devri yapılacak malzemeler varsa görerek ve sayarak teslim edilip aynı şekilde teslim alınır tüm malzemeler belirtilen yerlerde gösterildiği şekilde muhafaza edilir.