+90 (312)502 11 99 +90 (312)502 11 89 Altay Mah. Söğüt Cad. 14/106 Eryaman - Etimesgut / ANKARA
Hizmetlerle ilgili teklif almak ister misiniz?
Teklif Al

Örgütlenme

METROPOL GÜVENLİK A.Ş’NİN TEKNOLOJİK İMKANLARI NELERDİR?

Üstlenmiş olduğu sorumluluğu yerine getirirken, sahip olduğu en son teknolojik donanımları kullanmaktadır.
MUHABERE-HABERLEŞME SİSTEMLERİMİZ

– Elektro Şok, Cop, Kelepçe Vb. Teçhizatlar
– Telsiz Haberleşme Sistemleri
– Araç Telsizleri
– El Telsizleri
– Sabit Merkez Telsizleri – Kablosuz Ses Yayın Sistemi
– Yangın Söndürme Cihazları
– Yangın İhbar Ve Yönlendirme Sistemleri
– Kapalı Devre TV Sistemleri
– Giriş Kontrol – Otopark Sistemleri
– Metal Ve Silah Tespit Dedektörleri
– Alarm İhbar Sistemleri
– Motorize Devriye Ve Destek Timleri
– Özel Eğitim Almış Köpekli Devriye Timleri

PATLAYICI TESPİT SİSTEMLERİMİZ

• Araç Altı Arama-Tarama Sistemleri
• Portatif X-Ray Sistemleri
• Kapı Tipi Metal Arama Dedektörleri
• El Tipi Metal Arama Dedektörleri
• Mektup, Koli, Kargo Dedektörleri
• Koku Tipi Patlayıcı İle Narkotik Dedektörleri
• Bomba İmha Araçları
• Bomba Battaniyeleri, Patlayıcıya Dayanıklı Çöp Tenekeleri
• Kargo Tarama Sistemleri

YANGIN ALGILAMA VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yangın emniyeti kendiliğinden oluşmaz, ancak bir hareket tarzının belirlenmesi ve buna göre tasarlanan program sonucu oluşturulabilir. Yangın emniyetinin tam olarak sağlanabilmesi için, açıkça belirlenmiş sorumluluklar, iyi kurgulanmış bir organizasyon ve güvenli çalışan elektronik ekipmanlar ile bütünlük sağlanmalıdır. Yangın algılama ve ihbar sistemlerimizi sürekli teknolojik gelişmelerle uygun hale getiriyoruz.
• Yangın alarm sistemleri
• Acil aydınlatma sistemleri
• Acil yönlendirme sistemleri
• Yangın anons sistemleri
• Erken algılama sistemi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ UYGULAMA DÖNGÜSÜ

Metropol Güvenlik A.Ş Acil Durum Müdahale Ekipleri Operasyon Merkezi (ADMEOM), firmamızın ilgili uzman birimleri tarafından yapılan fizibilite ve risk analizi prosesi sonrasında risk yönetimi sağladığı projelerde sağladığı güvenliği korumak ve savunmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri beş ana başlık altında koordine etmektedir. Metropol Güvenlik A.Ş birimleri, bu koordinasyonu yaparken geçmiş dönemlerde rapor edilen saldırıları ve zayıflıkları esas alarak, bu adımlar çerçevesinde tanımlanan faaliyetlerin güvenlik ihlallerinin %80′ini engelleyeceğini öngörmektedir.

ADMEOM tarafından öngörülen bu beş adımlık özel güvenlik uygulaması gruplandırması; halihazırda korunan firma, ürün veya bulunan teknolojiden bağımsız olarak düzenlenmiştir.
Bütün safhalarda, güvenlik ihtiyaçları için zemin oluşturacak hedeflerin, koruma programı ve güvenlik politikasının önceden oluşturulmuş olduğu farz edilir.

Metropol Güvenlik A.Ş ADMEOM birimleri tarafından öngörülen özel güvenlik prosesinin 5 aşamadan oluşan güvenlik döngüsüne ilişkin adımlar: (İlk adım dışında, her bir adıma izleyen adımlardan geri dönüşler yapılır)

Koruma ve Sağlamlaştırma: Bu ilk adımda, proje güvenliğini arttırma amaçlı faaliyetler gerçekleştirilir. Yaygın biçimde bilinen saldırılara karşı tedbirler alınır ve bu tedbirler önemle denetlenerek işler hale getirilir. Diğer bütün adımlar bu uygulamanın sonucunda ulaşılan düzeye göre geliştirileceğinden bu aşamanın etkin bir biçimde planlanması ve gerçekleştirilmesine çok dikkat edilmelidir.

Hazırlık Adımı: Hazırlık aşamasında, bilinmeyen saldırıların belirlenmesi ve bu saldırılara müdahale edilebilmesi için gerekli olan hazırlıklar yapılır. (Bilindik saldırılar için alınan tedbirler ile bu adımda gerçekleştirilen işlemler karıştırılmamalıdır. Bilindik saldırılara karşı alınan tedbirler koruma ve sağlamlaştırma adımının konusuna girer.) Bu adımda önemli olan bilinmeyeni belirleyebilmek ve gerçekleştiğinde müdahale edebilmek için gerekli ortamı ve alternatif güvenlik önlemlerini
oluşturmaktır.

Tespit Adımı: Bu adımda, güvenlik üzerinde etki edebilecek yetkisiz veya şüpheli olayları tespit etmek için gerekli faaliyetler gerçekleştirilir. Araç trafiği, birey davranışlarının, giriş ve çıkışların izlenmesi bu basamakta ele alınmalıdır. Bir yetkisiz giriş veya şüpheli olay tespit edildiğinde ilk inceleme de bu adım
kapsamında yapılır.

Müdahale Adımı: Müphem bir olayın tespit edilmesi halinde olayın gerçekten bir saldırı olup, olmadığının belirlenmesi, saldırı ise en kısa zamanda saldırının etkilerinin yok edilerek güvenliğin tekrar fasılasız ve sorunsuz şekilde çalışır hale getirilmesi ve gerekiyor ise saldırganlar aleyhine hukuki işlemlerin başlatılması bu adım kapsamında değerlendirilir.

İyileştirme Adımı: Saldırılara müdahale edilmesinden sonra benzeri saldırıların olası etkisini azaltmak ve mümkünse bu tür saldırıların gerçekleşmesini önlemek üzere özel güvenliği arttırıcı tedbirlerin alınması bu adım çerçevesinde ele alınır. Müdahale sonrasında alınan tedbirlerin genele yayılmasını sağlamak için yapılabilecek bir çalışma da bu adımda düşünülür.

Özel güvenliğin sağlanması ancak bütün çalışanların kollektif çabası ile mümkün olabilir. Özel güvenlik politikasının belirlenmesi ve bu doğrultuda yönetimsel, operasyonel ve teknik denetimlerin yerleştirilmesi ve tüm kurum çalışanların düzenli ve kesintisiz bir şekilde oryantasyon eğitiminin sağlanması için en doğru yaklaşımdır.

Güvenlik hedeflerinin ve güvenlik politikasının belirlenmesinden sonra ADMEOM tarafından önerilen özel güvenlik uygulamaları döngüsü ve bu çerçevede sunulan çözümler etkili bir güvenlik için zorunluluktur.

  Metropol Güvenlik A.Ş prensiplerine göre en önemli husus; Güvenliğin bir son durum değil, hiç bitmeyen bir süreç olduğudur. Özel güvenlik hizmetinin sağlanmasına yönelik çabalar tükenmeyen ve sürekli iyileştirmeler ile aktif ve güncel tutulması gereken faaliyetler olarak kabul edilmelidir.

 

GÜVENLİK HİZMETİNE NASIL BAŞLIYOR, NASIL SÜRDÜRÜYORUZ?
 1. Her projede yaptığımız Güvenlik Risk Analizinde işletme veya sahanın profili çıkartılarak olası riskler sınıflandırılmaktadır. Risklerin belirlenmesini takiben güvenlik sistemi en yüksek risk grubuna göre tasarlanır. Bu aşamadan sonra güvenlik personeline belirlenen risklere göre teorik ve pratik eğitim verilir. Yapılan tatbikatlarla ve uygulamalarda tasarlanan sistem test edilerek varsa eksikleri belirlenir ve gerekli düzenlemelerle son haline getirilir.
 2. İş ortaklığı kurduğumuz tüm tesislere 5188 sayılı yasaya uygun güvenlik personeliyle 24 saat esasına uygun kesintisiz olarak ve çağdaş güvenlik hizmeti vermekteyiz.
 3. Projelerimizde görevlendirdiğimiz personel Giriş-Çıkış Kontrolü, NFC (Near Field Communication)(Yakın Alan İletişimi), Devriye, Nokta Nöbeti ve istendiğinde refakat görevlerini yerine getirirler.
 4. Hizmet verdiğimiz projeler denetim ekiplerimiz tarafından planlı ve plansız denetime tabi tutulur. Bu denetimlerde personelimizin mesleki bilgisi, proje sahası hakkındaki bilgisi ve işe hakimiyeti, işyeri ve kişisel düzeni kontrol edilir. Böylelikle sunduğumuz hizmetin kalitesinin sürekliliği sağlanır ve değişen ihtiyaçlar tespit edilerek gerekli düzeltmeler veya ek güvenlik önlemleri alınır.
 5. Fiziki güvenlik önlemleri ve elektronik sistemler hakkında sizleri bilgilendirip olası riskleri minimuma indirgeyecek en etkili güvenlik ortamını birlikte oluşturuyoruz.

Kurduğumuz güvenlik sistemleri işletme ve kişilerin güvenlik kaygısı olmadan günlük yaşamlarını sürdürmelerine katkıda bulunmaktadır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ
 1. “Bir organizasyonun değerinin, o kuruluşun en kötü elemanının değeri kadar” olduğu ilkesini savunuruz.
 2. Sürekli iyileştirme felsefesi ile çalışırız.
 3. Projede birden fazla emniyet katmanı uygulamak için tüm gerekli adımları atarız.
 4. Sistemli inovasyon politikası uygular, uygulamada şeffaflık ve açıklığı, tüm görevlilerin sorumluluk üstlenmelerini sağlarız.
PROJELENDİRME ÇALIŞMALARIMIZ
 1. Giriş alanı, nizamiye düzenlemeleri ve güvenlik kabinleri tasarımları, yerleşime uygun güvenlik konseptiyle oluşturularak, bu düzenlemeler için danışmanlık ve projelendirme hizmetleri veriyoruz.

  Bu kapsamda;

  • Personel/Ziyaretçi Giriş Çıkış Uygulamaları
  • Araç Giriş-Çıkış Kontrolü
  • Evrak Takip ve Kontrolü
  • Malzeme Giriş Çıkış Kontrolü
  • Otopark Düzenlemeleri modelleme ve projelendirme

  ile iş ortaklarımıza sunulmaktadır.

 

DENETİM

Metropol Güvenlik AŞ’nin, hizmet verdiği tesislerde görev yapan güvenlik personelinin planlı/plansız gece ve gündüz kontrolleri yapan, koordinasyonunu temin eden, tesislerde güvenlik açısından doğan ihtiyaçları en kısa sürede karşılayacak tedbirleri seri şekilde alan Operasyon Ekipleri mevcuttur. 

HABERLEŞME

Metropol Güvenlik AŞ, konusundaki son teknolojik gelişmeleri izleyerek, gerektiğinde uygulamalarının bir parçası olarak kullanmakta ve bunları talep halinde temin ederek tüm destek hizmetlerini verebilmektedir.

  Bünyemizde çalışan tüm birimlerimiz telsizle donatılmaktadır. Kurumuza, TGM’ce telsiz kullanma hakkı tahsis edilmiştir. Böylece tüm birimlerimiz, Güvenlik Personeli-Şirket-İş Ortağı arasındaki haberleşme ve koordinasyon sürekli ve kesintisiz sürdürülmektedir.